Bokningsregler

Allmänna villkor för konferenser och övriga arrangemang

Klara och tydliga regler vid bokning och beställning underlättar både för hotell- och restaurangföretagen, liksom för deras kunder. Deras inbördes skyldigheter och rättigheter måste vara kända innan affärerna genomförs.

Inom hotell- och restaurangnäringen har Visita fastställt allmänna villkor gällande bokning och beställning av konferenser och övriga arrangemang. Villkoren är dispositiva, d v s parterna kan komma överens om andra regler. 
Dessa allmänna villkor gäller under förutsättning att de bilagts bekräftelsen av beställningen eller det på annat sätt överenskommits mellan parterna att dessa allmänna villkor ska gälla.


Ladda ner blankett i pdf-format:

  

Att bo på hotell

Skriften ger svar på de viktigaste frågorna gällande regler när du bokar och/eller bor på hotell.
Ladda ner skriften i pdf-format: 

Mer information finns på denna sida för dig som är medlem. För att se denna information krävs det att du loggar in.

 
 

För mer information kontakta: Katarina Alfredsson  eller Vendela Häll
Senast uppdaterad: 2015-02-17